Crew

Raad van Bestuur van de vzw (actief)

Voorzitter: Tim Veekhoven
Secretaris: Stijn Creten
Penningmeester: Nadine Viaene

Dagelijkse werking van de vzw

Tim Veekhoven
Stijn Creten
Nadine Viaene
Annelies Vervoort: Communicatie

Redactie (Magazine, podcast, social media)

Tim Veekhoven: Verantwoordelijke uitgever & eindredacteur
Annelies Vervoort: Hoofdredacteur & corrector
Sander De Lange: Hoofdredacteur
Kevin Beentjes: Hoofdredacteur & grafisch
Tom Gilson
Tom Wintmolders

Kernteam

An Van de Poel: Lidkaarten
Sander De Lange
Kevin Beentjes: Administratie Nederland
Mathias Van Meerhaeghe
Steven Jaspers: Fotograaf
Elvira Van Bavinckhove: Administratie & Logistiek
Tom Wintmolders
Tom Gilson
Koen Mathyssen
Tim Wenselaers
Stef De Baets
Randy Roelants
Sven Damen

Medewerkers events

Jelle Kuipers
Wendy Verbraeken
Cameron Gerardy
Bailey De Bruyne
Johan Thimpont
Geoff Lesire
Fleur Helderweirt
Cedric Devriese
Sam Vandepoel
Tom Vandepoel
Pieter Waterschoot
Samuel Da Silva

Artist

Website & Grafisch: Kris Van de Sande

Bestuurders (non-actief)

Thomas Verschoren, Laurent Bettens (mede-oprichter) en Christiaan Vertez (mede-oprichter)