BHCL

BHCL : De voorloper van TeeKay-421

In december 2009 publiceert TeeKay-421vzw zijn 50ste Magazine en in maart 2010 viert de club zijn 13de verjaardag. Ooit was een periode waarin er nog geen sprake was van TeeKay-421. In het kader van ons 50ste Magazine duiken we in dit artikel terug naar een verleden waarin TeeKay nog niet bestond.

We schrijven oktober 1995:
‘Star Wars’ begon langzaam maar zeker aan zijn opmars, ook in België. George Lucas kondigde nieuwe films aan en zou in 1997 de Special Editions uitbrengen. In het Gentse broedden een aantal fans een idee uit om een fanclub op te starten. Initiatiefnemer Yves De Meyer zorgde voor de nodige informatiebundels die op de editie van F.A.C.T.S. (toen nog in St-Amandsberg) werden uitgedeeld aan geïnteresseerde fans. De nieuwe club werd ‘Bounty Hunter Capture Log’ genoemd naar een promotieactie in het Verenigd Koninkrijk van Palitoy. Door deze bundel kon je je inschrijven bij de BHCL. Het lidgeld kostte destijds 500 BEF (het huidige lidgeld van TeeKay is na bijna 15 jaar amper gestegen) en ook toen al kreeg je vier magazines toegestuurd. De cover van deze brochure (Anakin / Vader) was afkomstig uit de Galaxy I Trading Cards van Topps. Ook de stichters van TeeKay-421, Laurent Bettens, Christiaan Vertez en Tim Veekhoven, sluiten zich aan bij de BHCL.

Het eerste nummer van de BHCL verscheen

In januari 1996 was het zover; het eerste nummer van de BHCL verscheen. Dit magazine droeg het nummer nul en toonde opnieuw art (in kleur) uit de Galaxy Trading Cards, deze maal Jabba’s Rancor. Het Magazine telde 38 pagina’s en behandelde verschillende aspecten. Het magazine van de BHCL kan in geen opzicht meer worden vergeleken met de huidige magazines van TeeKay. In 1996 was er amper sprake van internet en computers konden slechts een fractie van wat ze nu kunnen en dat was ook het geval voor lay-out en fotoprogramma’s. Het nieuws in BHCL 0 bestond onder andere uit ‘Shadows of the Empire’ en ILM updates. De prijslijst van Vintage Kenner was destijds interessant maar is nu alleen meer geschikt om verzamelaars hartkloppingen te bezorgen. Star Tours kreeg aandacht in een artikel van Tim Veekhoven, net als de editie van F.A.C.T.S. waarbij het artikel werd vergezeld van zwartgeblakerde foto’s met onbekende individuen. ‘Power of the Youth’ toonde en besprak het sentiment van de ‘old school Star Wars fan’, zoals tekeningen of herinneringen uit de jaren ’80. Niet alles was echter interessant in dit nummer. Zo vonden we bij de zoekertjes bijvoorbeeld terug dat iemand zocht naar ‘Poolse boerendochters’ of naar een meisje dat op Princess Leia leek. Er stonden ook advertenties in van winkels die weinig of niets hebben bijgedragen tot de werking van de BHCL.

Pas in mei 1996 verscheen nummer 1 (eigenlijk nummer 2) van BHCL. Deze maal stond Greedo op de cover (opnieuw een Galaxy I Trading Card). Dit magazine telde maar liefst 56 pagina’s en presenteerde voor het eerst tekeningen van Christiaan Vertez. Deze maal stond er onder andere een prijslijst in van Sigma (porseleinen merchandising), een fanstory, de links naar ‘Star Wars’ in ‘The Simpsons’ en een beschrijving van de Vintage Tatooine Skiff. Hilarisch was het verhaal van Yves De Meyer die ziek was geworden na het eten van ‘Pepperidge Farm’ koekjes van ‘Star Wars’ die grijs en beschimmeld waren geworden.

Het was na de publicatie van deze magazines duidelijk dat de BHCL erg veel aandacht besteedde aan het old school ‘Star Wars’-fandom waarin het Kenner speelgoed een belangrijke plaats innam. Artikels over het ‘Star Wars’-universum waren zeldzaam en waren toen al afkomstig van personen die later TeeKay zouden helpen opstarten.

Op F.A.C.T.S. 1996 (nog steeds in St-Amandsberg) stak de BHCL een bijzonder knappe tentoonstelling van het Vintage Kenner in elkaar aan de hand van verschillende diorama’s. Vooral de Battle of Hoth en de Battle of Endor waren erg tof gemaakt!

Pas in november 1996 verscheen BHCL 2 (nummer 3, weet je wel) met op de cover deze maal een foto van IG-88. Er stond onder andere een kortverhaal in over drie overlevende Echo Base Troopers en een artikel over het succes van MECO. Dit nummer viel verder jammer genoeg op door een gebrek aan inspiratie.

BHCL 3 (4 dus) verscheen begin 1997 (vermoedelijk begin februari, de exacte release datum werd niet gedrukt in het magazine en is dus verloren gegaan) en was eigenlijk al een preview van het TeeKay Magazine. Laurent Bettens had ondertussen de teugels overgenomen als hoofdredacteur en stak dit magazine in elkaar dat een mix bracht van BHCL artikels en toekomstige TeeKay artikels. Er was bijvoorbeeld nog steeds een kortverhaal (over IG-88), een bespreking van de Imperial Troop Transporter maar ook artikels over films waarin ‘Star Wars’-acteurs meespeelden, een verslag over de ‘World Of Images’ (verdwenen winkel in Antwerpen) en het befaamde kruiswoordraadsel. In het lange voorwoord legde Laurent uit dat TeeKay weldra in de plaats zou komen van BHCL wat enkele weken later ook effectief gebeurde. Met de publicatie van BHCL 3 viel het doek over de eerste moderne ‘Star Wars’-fanclub.

Zelfkennis was het begin van TeeKay-421

Toen de Special Editions op komst waren, stelden een aantal medewerkers zich vragen bij de werking van de club. Men bleek men bij de BHCL niet echt actie te ondernemen om meer leden te verkrijgen in heel Vlaanderen. De Special Editions waren nochtans de uitgelezen kans om heel wat nieuwe leden te ronselen. Bovendien bleek regelmatigheid ook niet de sterkste troef te zijn van de BHCL. De magazines verschenen op onregelmatige tijdstippen en verschilden bijvoorbeeld sterk qua inhoud en dikte.

De drie oprichters van TeeKay waren allemaal aanbeland bij de BHCL en werkten al mee aan het magazine. Laurent en Christiaan kenden elkaar van hun wekelijks praatje in Antwerpen en Tim was al langer bevriend met Yves De Meyer die iedereen vervolgens met elkaar in contact bracht. Ondanks het feit dat de BHCL eigenlijk maar een jaar heeft bestaan, was er dus van TeeKay zonder de BHCL mogelijk geen sprake geweest.

Yves De Meyer was ondertussen begonnen met ‘Area 51’ (Gadget avant la lettre) en had minder en minder tijd om zich met de BHCL te bekommeren. De overdracht van de BHCL naar TeeKay-421 verliep snel en probleemloos. TeeKay startte met het ledenbestand van BHCL in maart waardoor er al een basis was van fans die weldra zouden aangevuld worden met heel wat nieuwe leden die onder andere door de publicatie van enkele krantenartikels de club wisten te vinden.

TeeKay streefde naar schaalvergroting (zowel geografisch als qua ledenaantal), naar het voeren van promotie tijdens de Special Editions en naar meer regelmaat en organisatie.

Wat blijft er na al die jaren nog over van de BHCL?

Ten eerste zijn er vijf publicaties (4 magazines en 1 infobrochure) die vermoedelijk erg schaars geworden zijn. Er zijn waarschijnlijk heel wat fans afgehaakt sinds 1996 of heel wat leden zijn deze magazines ondertussen kwijtgeraakt.

In het huidige TeeKay Magazine zijn er nog steeds echo’s te vinden van het BHCL Magazine. De rubriek ‘Old Fossil’ besteed namelijk nog steeds aandacht aan oudere merchandising. Kortverhalen, zoekertjes en anekdotes uit de jaren ‘80 werden afgebouwd ten gevolge van plaatsgebrek of een gebrek aan aanbod.

Yves De Meyer, oprichter van de BHCL, is nog steeds lid van TeeKay-421 en heeft het lidnummer 4. Yves is tegenwoordig zaakvoerder van Gadget in Gent, Premium Partner van TeeKay.