F.A.C.T.S. 2010 archives

Op 23 en 24 oktober vond de 20ste editie van F.A.C.T.S. plaats en voor de 2de maal gebeurde dit in Flanders Expo. Voor TeeKay-421 is deze conventie een jaarlijkse traditie geworden en aangezien we er voor de 14de maal aanwezig waren, hebben we jaar na jaar de conventie zien evolueren en groeien. In tegenstelling tot vorig jaar bestond F.A.C.T.S. nu uit drie zalen waarin plaats was voorzien voor de catering en de plaats waar de acteurs signeerden.
Lees meer.