Gartogg en Palace Environment 12″

Sideshow blijft investeren in zijn grote en dure ‘Environment Sets’. Op de planning staan de Gamorrean Gartogg en een stuk van een gewelf uit Jabba’s Palace. Gartogg is na de reguliere Gamorrean – die ook nog moet verschijnen – de tweede Gamorrean die verschijnt.

Gartogg & Environment