Remembering the Veterans

Op de official blog is er een entry verschenen over de cast en crew van Star Wars die in WO II hebben gevochten. Het gaat onder andere over Sir Christopher Lee, Sir Alec Guinness, Irvin Kershner en Bob Anderson. Zeker eens bekijken!

Bron: Official blog