3.75″ Rathtar met Bala-Tik aangekondigd

Voor het eerst sinds vele jaren is er opnieuw een creature aangekondigd in de 3.75″-serie: een rathtar met Bala-Tik. Er is ook een technologie aan verbonden dat je met een armband geluiden kan activeren.