TeeKay-421 vzw in orde met nieuwe wetgeving

TeeKay-421 vzw heeft de nodige veranderingen doorgevoerd om in orde te zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving in 2024. De aanvraag voor de aangepaste statuten en het interne reglement werd ingediend. In deze statuten worden twee bestuurders vermeld: Tim Veekhoven (voorzitter) en Stijn Creten (secretaris).

Meer info