TeeKay-421 vzw past statuten aan

Om in orde te zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving in 2024, heeft onze vzw zijn statuten moeten aanpassen. Zo is er bijvoorbeeld niet langer sprake bij een vzw van een Raad van Bestuur, maar wel van Bestuursorgaan of Het Bestuur. Het Huisreglement heet nu Intern Reglement. Onze vzw telt twee bestuurders: Tim Veekhoven (voorzitter) en Stijn Creten (secretaris). De statuten en het intern reglement kan je nalezen op onze website. Ze worden weldra gepubliceerd in het Staatsblad.

Bron: Fanclub