‘Warfare’ appendix deel 3 op blog

De Official blog heeft een derde deel geplaatst dat werd weggelaten uit de uiteindelijke versie van ‘The Essential Guide to Warfare’ van Jason Fry. Deze maal gaat het om meer informatie omtrent Xim the Despot, een Tionese veroveraar uit de Pre-Republic periode. Zeer interessant leesvoer, zoals gewoonlijk.

Bron: Official blog