The Jedi High Council: Who’s Who?

StarWars.com heeft het recentste artikel van Tim Veekhoven gepubliceerd. In dat artikel wordt een overzicht geschetst van de leden van de Jedi High Council en waar ze precies zaten. Anton Van Dort (cover/backcovers TeeKay Magazine) ontwierp een speciaal schema van de Jedi High Council Chamber.

R4_3300Bron: Star Wars.com